Orvosi Hetilap, 1930. augusztus (74. évfolyam, 30-34. szám)

A has súlycsökkenése

HAS ZSÍRLESZÍVÁS

Orvosi Hetilap, Kü­lönösen meglepő volt a javulás egynéhány olyan betegen, akik a szanatóriumból eredménytelenül, lázasan, de pár kilogramm súlygyarapodással tértek vissza. Kimerült, el­gyengült, agyonhajszolt, nem reactioképes szervezetek ingertherapiára nem alkalmasak. Összesen beteget kezeltem. Ezek közül 66 nő, 48 férfi. Kor szerint 16—50 év köztiek, de túlnyomórészt 18—30 évesek. A betegeket a vezetésem alatt levő IV.

A kezelés első felében betegállományban tar­tottam őket: otthon rendszeresen mérték lázmenetüket s azt e célra nyomtatott táblázaton vezették.

Hetenként két­szer, vagy háromszor ellenőrzésre jelentkeztek, amikor controllhőmérőzést végeztem. Az így állandóan ellenőr­zött lázmenetet görbébe fektettem, a lázlapokra fogyni kezelni betegek röntgenleletét, a kezelés menetét, a köpetvizsgálat ered­ményét és a testsúly adatait rávezettem.

a has súlycsökkenése fogyás kphb- ban

Minden egyes lázlapról fényképfelvételt, illetve diapositivet készítettem. Hangsúlyozom, hogy ezek a betegek ambuláns kezelésben részesültek, otthonukban lehetőleg pihentek, de őket rendszeresen fektetni, valamint hygenicus viszonyukat el­lenőrizni vagy javítani, táplálkozásukat befolyásolni nem tudtam.

Kezelésük ideje alatt semminemű más keze­lésben, még roborálásban sem részesültek, tehát úgy a testsúlygyarapodás, mint folyamatuk javulása csak e ke­zelései hozható összefüggésbe. Természetesen a has súlycsökkenése köztük olyanok, akik rendszeresen feküdtek, ellenőrzés nél­kül is pihentek, mert erre otthonuk is lehetőséget nyúj­tott, de sajnos a többségnek sem erre, sem bőségesebb táplálkozásra lehetősége nem volt. A beteg közül egy hashártya, egy csont és egy gégetuberculózis, a többi tüdőfolyamat volt.

Az emlí­tett három extrapulmonális folyamat is kisebb-nagyobb kiterjedésű tüdőfolyamathoz társult.

a has súlycsökkenése új súlycsökkentő találmányok

A tüdőfolyamatok súlyosságuk szerint megoszlanak. Kezeltem úgy könnyű, mint középsúlyos és kimondottan súlyos folyamatokat. A gégegümökóros betegemnek súlyos tüdőfolyamata is volt.

Lázas, lefogyott, köpete erősen positiv volt. A kezelés folyamán panaszmentessé vált, köpete negativ lett, meghízott és gégefekélye meggyógyult. Kortörténete: K. Néhány hétig nem tudott dolgozni.

A nyár folyamán javult, ismét munkába állt, de folyton gyengült könnyen fáradt, köhögése fokozódott. Jelen állapot: erősen lefogyott, anaemiás, fejlett csontrendszerű férfi. Jobb csúcs tompult, bal rövidült, mindkét csúcson, valamint a jobb kulcs alatt hangos, megnyúlt kilégzés és apró finom ropogás hallható, rekedt, alig érthető. Gége lelet: Ulcus r. Rönt­gen: jobb csúcs és kulcs alatt conflualó, a bal kulcs alatt apró gócos infiltratio.

Hilusok infiltraltak. Testsúly: 59 kgr. A csonttuberculosisban szenvedő betegemnek szintén volt tüdőfolyamata.

Nagy teljesítmény gépjárművekhez

Ezt az esetet azért említem meg külön, mert okos kakaó fogyás beteg jelentkezésekor, amikor az olecranon fejében jókora babnyi carieses góc volt megállapítható, a tüdőkről készült felvételen, bár a klinikai tünetek egy csúcsfolyamat ár­nyékát elörevetették, csak tömött és köteges hilusokat lehetett megállapítani. Néhány hét alatt azonban jóformán szemünk láttára mindkét kulcs alatt kölesnyi-lencsényi a has súlycsökkenése infiltra­­cio képződött.

Az addig eltelt idő alatt csontfolyamata a kar nyugalombahelyezése ellenére sem javult, sőt fájdalmai foko­zódtak. A folyamat csak akkor vált fájdalmatlanná, miután tüdöfolyamata miatt kezelésben részesült.

Make $450/Day in 15 Minutes - Digistore24 Tutorial for Beginners (Digistore24 Affiliate Marketing)

Úgy a csont, mint tüdöfolyamata teljesen gyógyult, 9 kilogrammot hízott. Kor­története: V. Egyidejűleg lázas lett Szeptember elején kezdett köhögni, fokozódó karfáj­dalma miatt már nem tudott dolgozni.

Thred Daily - Izoláció utáni súlycsökkenés - a mémek gúnyolása a mérgező marketing felé

Lefogyott; keskeny, lapos mellkasán lényegesebb fizikális elváltozás nincs. Mindkét csúcson és kulcs alatti tájon kifejezetten érdes megnyúlt ki­légzés hallható. A jobb kulcs alatt néha 1—2 ropogás. A karról készült röntgen felvételen: az olecranon csontszöveté­ben jókora babnyi absorptiós góc észlelhető. Ront: gén: csúcsok, tüdömezők tiszták, hilusok kifejezetten dúrva, köteges rajzulatúak. Mindkét hilus infiltrált, peri­­hilarisan több apró góc.

Intramuscularis vérinjectiós kezelésben részesült, A has súlycsökkenése. Nyári megsza­kítással. Karfájdalma, hátfájása, köhögése, láza megszűnt, 9 kilogrammot hízott. Röntgen-kontroli: A hashártyagümökóros betegem majdnem három évig szenvedett betegségében. Négy hónapi szanatóriumi kezelés után is változatlan állapotban tért hozzánk vissza, testsúlya és ereje csökkenésével láza folyton fokozódott, s állapotán semmi, eddig ismert eljárással nem tudtam változtatni; is­mételt Röntgen besugárzással sem.

A savó kezelésre is eleinte alig reagált, láza makacsul tartotta magát és én, bár a be­teg folyton javuló közérzetről, fokozódó étvágyról, a hasüri fájdalmak csökkenéséről számolt be, a kezelést a láz makacs viselkedése miatt félbeszakítottam.

Néhány hét múlva a be­teg önként kérte, hogy kezelését folytassuk, mert félbeszakí­tása óta lényegesen rosszabbul érzi magát.

Pár héttel az újra elkezdett kezelés után a láz valóban megingott, csökkenni kezdett. Fokozatosan megszűntek a bélzavarok, a beteg súly­­csökkenése megállt, a has puffadtsága és érzékenysége, úgy­szintén a hasban levő daganat eltűnt és a láz teljesen meg­szűnt. Hátfájása, köhögése javult, de láza nem szűnt meg. Időköz­ben hasában itt-ott rendszertelen fájdalmak támadtak.

Hasa megpuffadt, székelése rendetlenné vált, hol székrekedése, hol hasmenése volt. Enni nem tudott, émelygett és fogyott.

a has súlycsökkenése fogyni kakil többet

Hö­mérsék: Erősen lefogyott. Nyakán sok lencse­bab nagyságú mirigy. Csúcsok tompultak.

Keress receptre vagy hozzávalóra

Felettük elöl-há­­tul hangos kilégzés. Crepitatio nem hallható.

a has súlycsökkenése sam bachelorette fogyás

Szivhangok tiszták. Has puffadt, feszes, mindenhol érzékeny, de különö­sen a coecum tájon. Ascites nem mutatható ki. A próbareggeli achlorhydriás. Röntgen: sima a has súlycsökkenése ptosisos gyomor. Mindkét csúcs ret­­rahált és fedett; mindkét subap. No­vemberben a köldök körül jókora tenyér nagyságú a has súlycsökkenése resistentia keletkezett.

Megereszkedett a bőre a fogyás után? Így lehet újra feszes

Ezekután A beteg teljesen meggyógyúlt. Láztalan lett, 4. E három esettel kapcsolatosan csak a beszámolás puszta tényét jelentem be és nem szándékszom csak egyes esetek­kel bizonyítani az extrapulmonalis folyamatoknak ezúton való gyógyíthatóságát. Koch positiv folyamatot összesen et kezeltem, 24 negatívvá vált. Érdemes figyelemmel kísérni a képet, mely górcső alatt élénkbe tárul.

a has súlycsökkenése segít a prometrium nekem a fogyásban

A kezelés előtt még egyenle­tesen festődő pálcikák, a savókezelés folyamán mintha nem vennék fel egyenletesen a festéket, általában sokkal halványabban, vagy csak alig festődnek s néha csak a két póluson ülő és még mindig jól festődő granula sejteti a pálcikatestet.

Majd összeverődve, összecsapzódva találjuk őket, mikor is már valóságos törmelék benyomását keltik. A tüdőfolyamatok kezelése közben már mindjárt a kezelés első felében, általában a második hét végén, a har­madik hét folyamán legszembetűnőbb a láz megingása, csökkenése és a közérzet javulása.

A közérzet javulását közvetlenül az étvágy javulása s ezzel kapcsolatosan a testsúly gyarapodása követi. Ezután javulnak a klinikai tünetek, normális érték felé száll a vérsejtsülyedés, majd csökken, vagy teljesen megszűnik a mell és oldalszúrás, a hátfájás, ami legtöbb betegnek főpanaszát képezi.

Ész­leltem azonban olyan betegeket is, akiknek hátfájása.